Math Art

Aktuella priser: Stora skurna tavlor, 2500 kr. Stora tavlor, relief, 3000 kr. Små skurna tavlor, 1500 kr.

Under mitt yrkesverksamma liv som matematiker gjorde de matematiska symbolernas säregna dekorativa kraft ett starkt intryck på mig, något som jag ville, och vill, framhålla i min konst. Mina tavlor är antingen skurna i duk med kniv eller framställda i relief med 30 mm metall, i rent stål eller - som i ett par exemplar - utfällt i elektrolytiskt guld, 24 karat.

Till varje tavla hör en presentation av motivets matematiska betydelse och historia. Här visas ett antal; för information om fler motiv eller utförande, kontakta mig gärna.

tavla länkbild länkbild länkbild