Lars Nystedt och Instant Mathematics

Instant Mathematics bildades i slutet av 1960-talet av mig, Lars Nystedt. Jag var då en av de första i Sverige som gjorde avancerade matematiskt grundade beräkningar för olika ändamål med hjälp av den då fortfarande unga datatekniken med räknemaskinen BESK. Bl a utvecklade jag system för positionsberäkning till havs för Sjöfartsstyrelserna i Sverige och Finland samt dataprogram för verktygstillverkning för ett antal verkstadsindustrier. Samtidigt var jag verksam som universitetslektor vid Tekniska Högskolan i Stockholm och Stockholms universitet.

Senast: Utställning i Djursholm i juni 2012.

fin bild

Jag har ofta föreläst, bl a i radio ett flertal gånger, i programmet Värt att Veta, med varierande innehåll, t ex byte av psalmbok i Svenska kyrkan liksom byte av kalender. Jag har också berättat den osannolika historien om Gustav II Adolfs resa till Italien; osannolik – eftersom kungen aldrig satte sin fot i Italien.

Sedan min pensionering har jag författat böckerna På Tal om Tal, en läsebok i matematik och Tal till På Tal om Tal, en räknebok, speciellt ägnade att användas i utbildning av blivande lärare. Likaså har jag skrivit metersystemets historia i Historien om Metern och Kilot, en rad understreckare i Svenska Dabladet, med mycket varierande innehåll, och ett antal övriga artiklar, likaså med varierande innehåll.

En annan bok - tyvärr utsåld - behandlar svenska generealkonsulen Raoul Nordlings egen redogörelse för vad som utspelades under de ödesmättade dagarna i augusti 1944, då Paris befriades, men samtidigt hotades av att totalt läggas i ruiner av tyskarna.