Böcker

Aktuella priser: På Tal om Tal, 100 kr. Tal till 'På Tal om Tal', 50 kr. Historien om metern och kilot, 50 kr. Math Art ingår vid köp av tavla eller smycke, annars 50 kr. Samtliga priser är inklusive frakt.

Jag har också författat böckerna På Tal om Tal, en läsebok i matematik och Tal till På Tal om Tal, en räknebok, speciellt ägnade att användas i utbildning av blivande lärare. Likaså har jag skrivit metersystemets historia: Historien om Metern och Kilot, jag har skrivit en rad understreckare i Svenska Dabladet, med mycket varierande innehåll, och även ett antal andra artiklar med varierande innehåll.

En annan bok - tyvärr utsåld - behandlar svenska generealkonsulen Raoul Nordlings egen redogörelse för vad som utspelades under de ödesmättade dagarna i augusti 1944, då Paris befriades, men samtidigt hotades av att totalt läggas i ruiner av tyskarna.

fin bild länkbild länkbild länkbild